Tréninky dětí v době Covid-19

Dle mimořádných opatření Vlády ČR v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. Mimo jiné nelze trénovat v klasickém stylu, jak jsme byli zvyklí do teď.

  • Jsou zrušená všechna soutěžní utkání
  • je zakázáno používat: vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.), vnitřní sportoviště – to znamená, že nemůžeme trénovat v tělocvičně, a pokud trénujeme venku nesmíme používat vnitřní prostory
  • tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření – prosíme všechny rodiče, aby dbali na toto nařízení! Budeme trénovat skupinově (rozdělení dětí do skupin – trenéři vám vždy dopředu řeknou jak), jednotlivé skupiny by se neměly vzájemně míchat (proto při příchodu na hřiště prosím dbejte na tato nařízení a snažte si hned najít trenéra vaší skupiny – chceme zamezit shlukování děti před tréninkem). Rodiče v průběhu tréninků prosím dbejte na nařízení a nevytvářejte skupiny větší nežli 6 osob!

Prosím, pojďme společně repsketovat nařízená pravidla, abychom i nadále mohli trénovat a nebylo nám zakázáno i to!